Dental Prosthodontics

Hampaat ovat meille tärkeitä paitsi ulkonäön vuoksi, myös toiminnallisista syistä, tarvitsemme hampaita syömiseen ja puhumiseen. Jos suusta puuttuu hampaita, tai hammas ei pysty tekemään hammasrivissä tehtäväänsä, suun toimintakyky saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa hammasprotetiikka voi tuoda ratkaisun. Proteettiset ratkaisut tehdään usein hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyöllä. Uuden digitaalisen tekniikan myötä olemme pystyneet vähentämään perinteisten jäljennösten ottamista, mikä on tehnyt toimenpiteistä paljon aiempaa mukavampia. Meillä Aurorassa on myös oma jyrsin ja polttouuni, joilla teemme osan töistä itse.

Hammaslaminaatti

Kun etuhampaan näkyvä pinta on vahingoittunut, poikkeavan värinen tai hampaan muotoon halutaan tehdä pieni esteettinen korjaus, on hampaan pinta mahdollista päällystää laminaatilla. Laminaattia varten hampaan pinta hiotaan ja muotoillaan, tarvittaessa puudutuksessa, valitaan hampaalle väri otetaan digitaalinen skannausjäljennös tai perinteiset jäljennökset, ja niiden pohjalta hammaslaboratorio tekee hampaaseen uuden keraamisen pinnan.

Laminaatti kiinnitetään hampaan pinnalle kiinnitysaineella. Laminaateilla voidaan korjata myös pieniä esteettisiä asentovirheitä muotoilemalla laminaatti siten että hammasrivi vaikuttaa suoremmalta. Laminaatit kannattaa usein tehdä pareina keskeltä katsottuna symmetrisesti eri puolien hampaisiin: Esimerkkinä molemmat etuhampaat, eikä vain toinen. Niin saadaan usein kaunein mahdollinen lopputulos.

Inlay/Onlay- täytteet, Cerec-täytteet

Jos sivualueella on hammas, jossa on ennestään iso paikka, tai siinä on iso reikä ja hammaslääkäri arvioi, ettei tavanomaisella paikkauksella saada hampaalle hyvää ennustetta esimerkiksi voimakkaan purentarasituksen takia, ovat inlay/onlay-täytteet hyvä vaihtoehto. Myös juurihoidettuihin hampaisiin saadaan monesti tukea laajasta onlay-täytteestä. Hammas hiotaan ja muotoillaan, skannataan ja Cerec-laite jyrsii hampaaseen keraamisen täytteen, joka istuu hampaaseen kuin valettu. Suun ulkopuolella valmistettuja täytteitä teetetään myös hammasteknikoilla, ja voidaan tehdä perinteisesti jäljentämällä.

Myös nämä täytteet kiinnitetään siihen tarkoitetulla kiinnitysaineella. Hampaan pitkän aikavälin ennuste paranee huomattavasti verrattuna tavanomaiseen yhdistelmämuovitäytteeseen ja myös kustannuksiltaan täyte tuo todennäköisesti säästöä. Nämä täytteet ovat hyviä myös silloin, jos joku hammas lohkeaa pahasti tai sama hammas on jo lohjennut useamman kerran, eikä hyvän yhdistelmämuovitäytteen tekeminen ole mahdollista. 

Joskus hammasväli kerää ruoantähteet ikävästi, eikä tavallisella paikkauksella ole saatu hammasvälistä toimivampaa. Suun ulkopuolella valmistetulla täytteellä saadaan hammasvälin muoto yleensä toimivaksi.

Proteettinen kruunu

Jos hammas on juurihoidettu ja siksi heikentynyt tai hampaan kruunusta on menetetty jo suurin osa, saattaa kiinteä suun ulkopuolella valmistettu kruunu olla hyvä vaihtoehto. Proteettinen kruunu peittää koko hampaan ja se on materiaaliltaan joko täyskeraaminen, metallin ja keramian yhdistelmä tai täysmetallinen. Kruunu on hyvin kestävä ja hyvin valmistettuna se tukee jäljellä olevaa omaa hammasta ja siksi kruunu sopii hyvin juurihoidettuun hampaaseen, jossa hammaskudosta on menetetty paljon. Hampaaseen tehdään kruunuhionta, otetaan skannausjäljennös. Auroran omalla Cerec-jyrsimellä voidaan tehdä nopeasti vastaanotolla keraamisia täytteitä. Vaihtoehtoisesti hammaslaboratorio valmistaa kruunun hammaslääkärin ohjeiden mukaan. Kruunuja teetetään myös perinteisesti jäljentämällä.

Hammassilta

Silta on proteettinen rakenne, jossa puuttuva hammas, tai useita, korvataan rakentamalla tukihampaiden varaan yhtenäinen hammasrivi. Lyhyimmillään sillassa on kolme yksikköä, kaksi tukihammasta puuttuvan hampaan molemmin puolin tai toisella puolella, ja välihammas korvaamassa puuttuvaa hammasta. Sillassa voi olla yksiköitä jopa 12 riippuen puuttuvien hampaiden määrästä ja tukihampaiden kyvystä kantaa lisäkuormaa. Hammaslääkäri tekee siltahionnat, hampaista otetaan skannerilla jäljennös -tai jäljennetään perinteisesti- ja hammaslääkäri määrittää värin, tekee työmääräyksen laboratorioon, valmistaa väliaikaisen sillan ja kiinnittää sen väliaikaisella sementillä. Seuraavalla hoitokäynnillä väliaikainen silta irrotetaan, hampaiden pinnat puhdistetaan ja laboratoriovalmisteinen siltarakenne sovitetaan hampaistoon. Jos silta on täysin istuva, se voidaan sementoida suuhun. Isoissa töissä tarvitaan usein kuitenkin useita välivaiheita ja koekäyttöä ennen kuin silta on lopullisesti valmis.

Kuten omia hampaita, myös kiinteitä proteettisia hampaita tulee hoitaa hyvin. Vaikka keinomateriaali ei reikiinny, on hampaassa keinomateriaalin ja oman hampaan sauma, joka täytyy puhdistaa huolellisesti. Hammastahnassa tulee olla fluoria 1450ppm tai hammaslääkärin määräyksestä myös vahvempi fluorivalmiste saattaa tulla kyseeseen. 

Kevytsilta

Kevytsiltaa käytetään yleensä väliaikaisen ratkaisuna korvaamaan puuttuvaa etuhammasta. Kevytsillassa tukihampaisiin ei tehdä hiontoja lainkaan tai tehdään vain hyvin kevyet hionnat hammaskudoksen säästämiseksi. Skannausjäljennöksen perusteella tehdään hammaslaboratoriossa kevytsilta, jossa on välihammas ja tukihampaiden taakse ulottuvat siivekkeet. Kevytsilta kiinnitetään siivekkeistä tukihampaisiin. Rakenne on kevyt, eikä kevytsillalla voi haukata esimerkiksi vähänkään kovempaa ruokaa, ja se irtoaa helposti. Tarkoituksena onkin yleensä vain tehdä väliaikainen esteettinen ratkaisu esimerkiksi implanttihammasta odotellessa. Materiaaleja kevytsillalle on monia.

Implanttikruunu, implanttisilta tai implanttikantoinen kokoproteesi

Hampaiden keinojuuret ovat tuoneet lisää mahdollisuuksia korvata puuttuvia hampaita. Implantointi on suukirurgian ja protetiikan yhdistelmä.

Keinojuuri eli implantti istutetaan leukaluuhun paikallispuudutuksessa. Leikkaus voidaan tehdä monesta asiasta riippuen yleensä 3-6 kk kuluttua hampaan poistamisesta, joskus jopa heti hampaan poistamisen yhteydessä. Moni asia kuitenkin vaikuttaa optimaaliseen ajankohtaan. Jos poistettavan hampaan kohdalla on ollut tulehdus, joudutaan odottamaan pidempään poiston jälkeen, että voidaan jatkaa implantointiin. Parasta on kuitenkin edetä implantointiin viimeistään vuoden päästä hampaan poistamisesta.

Tavallisesti implantoinnin tekee suukirurgi, mutta myös kirurgiaan perehtynyt yleishammaslääkäri voi sen tehdä. Ennen toimenpidettä leukaluun määrä tarkistetaan röntgenkuvilla ja tutkimalla alue vastaanotolla, tai ottamalla tarkempi 3-ulotteinen kartiokeilatomografiakuva (KKTT). Jos leukaluuta ei ole riittävästi, voidaan harkita luusiirteen tekemistä. Kun keinojuuri on asetettu, sen annetaan luutua kiinni leukaluuhun. Tähän kuluu aikaa 3-6kk. Komplikaatioita saattaa tulla, kuten aina kirurgisissa toimenpiteissä, mutta kiinnittyminen tapahtuu nykyään lähes 100%  implanttiruuveista.

Kun on varmistuttu keinojuuren kunnollisesta luutumisesta, voidaan juuren päälle rakentaa kruunu tai silta. Kuten tavanomaisissakin proteettisissa töissä, suusta otetaan skannausjäljennökset -tai se jäljennetään- ja rakenteellelle valitaan väri. Kruunu kiinnitetään kiinni keinojuureen jatkeosalla, ja pyritään aina tekemään ruuvikiinnitteisenä rakenteena. Parhaimmillaan kruunun saa suuhun jäljentämistä seuraavalla käynnillä. Aurorassa on myös mahdollista tehdä vaikka odotellessa tilapäinen kruunu, jos olosuhteet ovat oikein suotuista.

Siltatyöt vaativat yleensä enemmän käyntejä.

Implanttikiinnitteiset proteesit

Jos implantit on istutettu proteesia varten, valmistetaan yleensä ensin uusi proteesi. Suusta otetaan jäljennökset, mutta välivaiheita on useita, jotta purenta saadaan kohdalleen. Proteesin kiinnitys tapahtuu kiinnittimillä tai kiskoilla, jolloin proteesi pysyy hyvin suussa, mutta on mahdollista irrottaa kiinnittimien ja proteesin pesua varten ja yöksi.

Implantit sopivat yhden tai useamman puuttuvan hampaan korvaamiseen, jos potilaan suuhygienia on kunnossa. Vaikka implantti ei reikiinnykään, voi sen ympärille tulla ientulehdus ja kuten luonnollisen hampaan ympärille voi kehittyä paikallinen kiinnityskudossairaus, joka hoitamattomana saattaa jopa johtaa keinojuuren menetykseen. Säännöllinen seuranta hammaslääkärin vastaanotolla ja käynnit suuhygienistin vastaanotolla hampaiden puhdistuksessa ovat tarpeellisia vähintään vuosittain.

Tupakointi ja nuuskaaminen häiritsevät implanttien tarttumista leukaluuhun merkittävästi, ja lisäävät kiinnityskudoskatoa implanttien ympärillä. Tästä on paljon tutkittua tietoa, ja tupakkatuotteiden käyttö on hyvä lopettaa jo hyvissä ajoin ennen implantointia.

Implantointi voidaan tehdä vasta, kun leukaluiden kasvu on täysin päättynyt. Muuten implantti jää ajan mittaan ikävästi eri korkeudelle kuin omat hampaat. Miehillä on syytä odottaa jopa 25 vuoden ikään, naisille voidaan implantoida aiemmin. Jos on hätäilty, ja noin on päässyt käymään, on tilanne todella haasteellinen korjata. Usein on kevytsilta pitkäaikainen ratkaisu odotusajalle. Sen kanssa eläminen sujuu yleensä vaivattoimasti.

Myös proteesin alla olevia kiinnikkeitä harjataan, mutta jos suussa on vain implanttijuuria, puhdistamiseen käytetään fluoritonta hammastahnaa, esimerkiksi Salutem fluoriton hammastahna..

Osaproteesit

Osaproteesien tukihampaina ovat omat jäljellä olevat hampaat. Osaproteesi voi olla metallirunkoinen tai akryylirunkoinen riippuen suun olosuhteista. Hampaisiin saatetaan hioa proteesin pysyvyyden lisäämiseksi upotuksia. Jos potilaan kanssa päädytään osaproteesiratkaisuun, hammaslääkäri arvioi, kumpi runkomateriaali on potilaan suussa parempi.

Metallirankaproteesi maksaa enemmän mutta on istuvampi. Akryyliosaproteesiin on joskus helpompi lisätä hampaita tulevaisuudessa, jos hampaita joudutaan vielä myöhemmin poistamaan.

Proteesin käyttö vaatii kuitenkin käyttäjältään hyvää suuhygieniaa ja jäännöshampaista on tärkeää pitää hyvää huolta. Muuten muodostuu herkästi hammaskiveä ja kariesta, ja hampaita menetetään enemmän.

Hampaistosta otetaan yleensä jäljennökset (harvemmin skannataan), jotka lähetetään hammaslaboratorioon työmääräyksen kanssa. Proteesiin lisätään yleensä myös metallisia pinteitä, joilla hampaista saadaan tukea.

Full prosthesis

Kokoproteesi on limakalvokantoinen, ja sellainen tehdään kun leuka on täysin hampaaton. Kokoproteesin valmistamisessa on useita. Kokoproteesia varten otetaan alkujäljennös, jonka perusteella tehdään kaavio. Kaavio on vahamalli, jolla määritetään leukojen suhde toisiinsa. Seuraavaksi tarkistetaan hampaiden sopiva malli ja väri, ja määritetään hampaiden asento ja purenta suhteessa toisiinsa.

Proteeseja tehdään ja muokataan tarvittaessa hyvinkin nopeasti, jos tilanne niin vaatii. Aurorassa pyrimme aina siihen, että Sinun ei tarvitse kulkea hampaatta, mikäli se suinkin on mahdollista.

010 271 2700

info@aurorahammas.fi

© Aurora Hammaslääkärit Oy

Created by | Myyvä

Sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeet.