Allmän Tandvård

Tandutdragning (tandextraktion)

Tandutdragning (tandextraktion) En tandutdragning är oftast ett enkelt ingrepp, men kan även vara krävande och förutsätta en operation. En tand tas bort om den bedöms vara en hälsorisk eller om den orsakar problem för patienten som inte kan behandlas på ett annat sätt. Beslutet att ta bort en tand görs alltid tillsammans med patienten. Som stöd vid planeringen av tandutdragningen krävs en röntgenbild. Om tanden befinner sig nära en nära en nerv, kan en 3-dimensionell röntgenbild (CBCT) behövas. Krävande tandutdragningar utförs av en specialist i oral kirurgi eller av en tandläkare som är speciellt insatt i munkirurgi.

Läs mer

Akutvård

Vi strävar efter att du som patient på Aurora ska få en akuttid samma dag som du tar kontakt. Alla akuttider syns inte på internet, ring därför direkt till mottagningen på tel. 0102712700.

Läs mer

Visdomständerna

Viisaudenhampaat voivat puhjeta nuorena, aikuisiällä tai eivät ollenkaan. Usein ne eivät mahdu puhkeamaan kokonaan, jolloin ne aiheuttavat herkästi kroonisen tulehduksen

Läs mer

Någonting lossnad?

Mikäli sinulta lohkeaa hampaasta pala tai irtoaa vanha paikka, on hyvä tietää muutama asia: Jos et löydä nettiajanvarauksesta aikaa, soita

Läs mer

Bettfysiologi

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on nimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille

Läs mer

Rotbehandlingar

Rotbehandling innebär vård av tandens kärna, pulpan. Pulpan sträcker sig från tandens krona till roten och i den finns blodkärl och nerver. En tand behöver rotbehandlas om pulpan blivit infekterad eller inflammerad. Vanliga orsaker till detta är karies, trauma mot tanden, tandgnissling eller en djup fyllning. Om tanden inte rotbehandlas, kan inflammationen sprida sig till käkbenet. Idén med rotbehandling är att rädda tanden så att den är funktionsduglig i fortsättningen. Om det misstänks att tanden har dålig prognos fastän den rotbehandlas, kan det vara klokare att dra ut tanden. Visdomständer är sällan viktiga för bettet och rotbehandling av dessa har ofta dålig prognos. Därför rotbehandlas visdomständer i regel inte, utan dras ut. Vid rotbehandlingen bedövas tanden vid behov. För att förhindra att bakterier i saliven ska komma in i kärnan, sätts en isoleringsduk av latex eller silikon kring tanden (kom ihåg att berätta om du har latexallergi åt tandläkaren). All vävnad som finns i tandens kärna och rotkanalsystem putsas bort med hjälp av små filar och desinficerande spolvätskor. Om rotbehandlingen kräver flera besök, sätts en antibakteriell pasta som hålls på plats mellan besöken. På rotfyllningsbesöket spolas den antibakteriella pastan bort, och sedan rotfylls tanden med ett material som heter guttaperka. Efter att tanden rotfyllts, görs antingen en krona eller plomb över. En rotbehandlad tand är skörare än en tand som inte är rotbehandlad. Därför är det ofta klokt att restaurera tanden med en keramisk fyllning eller krona för att få bättre långtidsprognos. Tandläkaren informerar patienten om vilket material som ger bäst prognos.

Läs mer

Parodontologi

Tandk√∂ttssjukdomar h√∂r till munnens vanligaste sjukdomar. T.o.m. 60% av finl√§ndare som √§r √∂ver 20 √•r, lider av tandk√∂ttsinflammation (gingivit) eller inflammation av t√§ndernas st√∂djev√§vnad (parodontit). En obehandlad tandk√∂ttsinflammation leder p√• sikt till parodontit. Obehandlad parodontit kan i sin tur leda till att t√§nder blir r√∂rliga och i v√§rsta fall f√∂rloras. Tandk√∂ttssjukdomarnas riskfaktorer √§r en h√∂g √•lder, r√∂kning och diabetes. Dock kan parodontit utvecklas redan i ung √•lder. Personer med parodontit har f√∂rh√∂jd risk att insjukna i bl.a. hj√§rt- och k√§rlsjukdomar och Alzheimers sjukdom. Tandk√∂ttsinflammation och parodontit √§r bakteriesjukdomar, och kan f√∂rhindras med hj√§lp av god munhygien och regelbundna putsningar p√• en tandklinik. P√• tandkliniken ges individuella instruktioner hur patienten b√∂r sk√∂ta sina t√§nder dagligen. Vid putsningen p√• tandkliniken putsas plack och tandsten fr√•n t√§ndernas ytor, √§ven under tandk√∂ttet. Vid behov kan tandk√∂ttet bed√∂vas med antingen ytbed√∂vning (bed√∂vningssalva) eller vanlig lokalbed√∂vning. Om bes√∂ket g√∂rs hos en munhygienist, kan en tandl√§kare √§nd√• komma och bed√∂va med lokalbed√∂vning. Bed√∂vningen debiteras skilt. Tandstenen putsas med ultraljud eller handinstrument eller med b√•de ultraljud och handinstrument. Valet av instrument g√∂rs av personen som utf√∂r behandlingen. I samband med tandstensputsningen kan √§ven soda- eller pastaputsning g√∂ras. Direkt efter tandstensputsningen kan fluor s√§ttas p√• t√§nderna f√∂r att f√∂rhindra ilningar. Under coronapandemin undviks anv√§ndning av ultraljud i m√•n av m√∂jlighet, eftersom det uppkommer aerosoler (sm√• vattendroppar i luften) av ultraljudets kylvatten. Du kan k√§nna dig s√§ker n√§r du bes√∂ker v√•r tandklinik. Beroende p√• tandk√∂ttssjukdomens sv√•righetsgrad, utf√∂rs v√•rden antingen av tandl√§kare eller munhygienist. V√•rden som tandl√§karen ger kostar mera. Ofta tr√§ffar patienten tandl√§karen en g√•ng i √•ret, och mellan dessa bes√∂k g√∂rs mellankontroller hos munhygienisten. P√• mellankontrollen hos munhygienisten kan puts och handledning i munhygienen g√∂ras. De sv√•raste fallen sk√∂ts av v√•r parodontolog (specialtandl√§kare i tandk√∂ttssjukdomar) Ville Poukkanen. P√• Aurora kan √§ven kr√§vande tandk√∂ttsoperationer utf√∂ras. Om parodontiten har hunnit bli sv√•r innan patienten s√∂ker v√•rd, kan det h√§nda att den b√§sta l√∂sningen √§r att ta bort tanden f√∂r att f√• bukt med inflammationen. √Ąven patientens allm√§nh√§lsa och en inkommande ledoperation p√•verkar behandlingen av parodontit.

Läs mer

Granskning

Suun tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Aurorassa on käytössä kutsusysteemi. Hammaslääkäri arvioi sinulle sopivan kutsuvälin, ja ydessä sovimme seuraavan kutsun ajankohdasta. Kela-korvauksen

Läs mer

Röntgenbilder

Tutkimusten ja hoidon yhteydessä otetaan usein röntgenkuvia. Röntgenkuvien avulla saadaan paljon arvokasta lisätietoa hampaistosta ja ympäröivistä rakenteista. Mm. hampaan poistoa

Läs mer

Plombering / Lagning

Plombering / Lagning Plombering eller lagning av en tand är ett av de vanligaste ingreppen som görs på vår mottagning. En tand plomberas om den har ett kariesangrepp (d.v.s. ett hål) eller om den har frakturerats. Det vanligaste materialet som används vid plombering är komposit (plast), som fästs till tanden med ett bonding-material. Ibland kan patienten känna av ilningar i en tand som nyligen blivit plomberad. I vanliga fall går ilningarna över efter en tid. Kompositerna som används är hållbara, men de håller inte för evigt. En kompositfyllning kan behöva förnyas om den t.ex. gått sönder eller om fogen mellan fyllningen och tanden har blivit dålig. Tidigare gjorda fyllningar undersöks på en vanlig tandundersökning både kliniskt och med röntgen. Hur länge en fyllning håller beror på flera faktorer, t.ex. dess storlek och belastningen den utsätts för. Om fyllningen är stor eller utsätts för stor belastning, bör man överväga om det lönar sig att använda ett hållbarare material. Keramiska och metallokeramiska material är hållbarare än komposit. På vår mottagning har vi möjlighet att göra keramiska fyllningar och kronor från början till slut. Metallokeramiska fyllningar eller kronor görs i samarbete med en tandtekniker. På vår mottagning har vi den senaste tekniken till hjälp när vi gör keramiska fyllningar och kronor. Efter att tanden slipats, scannas tänderna. Fyllningen svarvas sedan från ett block. Med denna teknik fås en fyllning som sitter mycket bra, och samtidigt är betydligt hållbarare än en plomb som gjorts av komposit. Tandläkaren gör en bedömning vilket material som borde användas och informerar patienten om sin rekommendation. Materialet väljs alltid i samråd med patienten. Om en tand har ett mycket djupt kariesangrepp eller om den varit med om ett svårt trauma, kan det uppstå en kronisk inflammation i tandens kärna. I så fall går tanden i nekros, och behöver antingen rotbehandlas eller dras ut. Läs mer under rotbehandling och tandextraktion.

Läs mer

Estetisk tandvård

Estetiikka on iso osa lähes kaikkea hammashoitoa, joten puhtaasti esteettistä hoitoa on hyvin vähän. Hammasrivien ahtaus vaikuttaa reikiintymiseen ja hammaskiven muodostumiseen epäsuotuisasti. Hampaiden puuttuminen purennasta aiheuttaa muihin hampaisiin kohdistuvaa lisävoimaa ja kulumista, pahimmillaan lisää hampaiden menetystä. Joskus pieni korjaus voi olla valtavan suuri asia. Kysy rohkeasti hammaslääkäriltäsi, voisiko sinua vaikka lapsuudesta astikin häirinneelle asialle tehdä jotain!

Tandblekning

Hampaita voidaan valkaista vastaanotolla tai tekemällä yksilölliset valkaisulusikat, joilla valkaisu on helppo tehdä kotona. Valkaisua voi tehdä myös oikomiskalvoja apuna

Läs mer

Tandlaminat

Tandlaminat är ett tunt porslinskal som fästs på utsidan av tanden. Ett laminat kan tillverkas om patienten önskar en liten ändring i tandens färg, form eller yta. Framställning: Tanden bedövas vid behov. Tanden slipas och sedan görs en scanning eller ett traditionellt avtryck. En tandtekniker tillverkar laminatet som limmas fast på nästa besök. Det lönar sig att göra laminat parvis för att tänderna ska bli så symmetriska som möjligt. Till exempel på både höger och vänster framtand, istället för att endast ena görs.

Läs mer

Tandreglering med genomskinliga skenor

Oikomishoidon viimeisin kehitysaskel on otettu kalvo-oikomisen yleistyttyä. Aurorassa olemme tehneet kalvo-oikomista nyt muutaman vuoden oikomishoidon erikoishammaslääkärimme Tuula Savolaisen johdolla. Käytössä

Läs mer

Andra tandvårdstjänster

Tandreglering

Vanligtvis korrigeras bettfel och felställning av tänder redan som barn. Ibland kan det ändå dröja till vuxen ålder innan ett bettfel börjar orsaka funktionella problem, eller störa patienten utseendemässigt. Tandreglering kan också göras åt vuxna. Svåra bettfel som inte kan korrigeras med vanliga tandställningar sköts i specialsjukvården. Bettfelets svårighetsgrad bedöms av en tandläkare, eftersom det är svårt för patienten att göra denna bedömning själv. T.ex. kan en ojämn tandbåge som stör patienten utseendemässigt vara ganska enkel att vårda, och å andra sidan betyder en jämn tandbåge inte nödvändigtvis att bettet är bra på ett funktionellt sätt.

Läs mer

Protetik

Hampaat ovat meille tärkeitä paitsi ulkonäön vuoksi, myös toiminnallisista syistä, tarvitsemme hampaita syömiseen ja puhumiseen. Jos suusta puuttuu hampaita, tai

Läs mer

Nukutushammashoito

Joskus hammashoitoon tuleminen voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta. Syynä ovat usein aiemmat kokemukset hammashoidosta. Joskus syynä voi olla myös voimakas yökkäysrefleksi,

Läs mer

Kirurgia

Meillä on Aurorassa valmius leikkauksellisiin toimenpiteisiin, joita tehdään lähes päivittäin. Toimenpiteet saattavat olla kauan suunniteltuja tai niihin päädytään välillä akuuttikäynnilläkin.

Läs mer

Tandimplantat

Puuttuvan hampaan voi monesti korvata keinojuurella ja sen päälle kiinnitettävällä kruunulla. Keinojuuri eli implantti istutetaan leukaluuhun paikallispuudutuksessa. Leikkaus voidaan tehdä

Läs mer