Protetik

Hampaat ovat meille tärkeitä paitsi ulkonäön vuoksi, myös toiminnallisista syistä, tarvitsemme hampaita syömiseen ja puhumiseen. Jos suusta puuttuu hampaita, tai hammas ei pysty tekemään hammasrivissä tehtäväänsä, suun toimintakyky saattaa heikentyä. Näissä tilanteissa hammasprotetiikka voi tuoda ratkaisun. Proteettiset ratkaisut tehdään usein hammaslääkärin ja hammasteknikon yhteistyöllä. Uuden digitaalisen tekniikan myötä olemme pystyneet vähentämään perinteisten jäljennösten ottamista, mikä on tehnyt toimenpiteistä paljon aiempaa mukavampia. Meillä Aurorassa on myös oma jyrsin ja polttouuni, joilla teemme osan töistä itse.

Tandlaminat

Tandlaminat är ett tunt porslinskal som fästs på utsidan av tanden. Ett laminat kan tillverkas om patienten önskar en liten ändring i tandens färg, form eller yta. Framställning: Tanden bedövas vid behov. Tanden slipas och sedan görs en scanning eller ett traditionellt avtryck. En tandtekniker tillverkar laminatet som limmas fast på nästa besök. Det lönar sig att göra laminat parvis för att tänderna ska bli så symmetriska som möjligt. Till exempel på både höger och vänster framtand, istället för att endast ena görs.

Inlay/onlay-fyllningar, Cerec-fyllningar

Inlay/onlay-fyllningar är gjorda av porslin. Fyllningar gjorda av porslin har oftast bättre hållbarhet och prognos än traditionella plomber gjorda av komposit (plast). T.ex. kan en porslinfyllning rekommenderas om det är en stor del av tanden som ska ersättas, eller om en traditionell kompositfyllning har gått sönder upprepade gånger. Porslinfyllningar känns blankare än komposit, och ger även en mycket slät fog mot tanden. Framställning: Tanden bedövas (vid behov), slipas och scannas. Sedan svarvas fyllningen ur ett porslinblock. Fyllningen limmas på plats antingen på samma eller nästa besök. Om den limmas på nästa besök, skyddas tanden av en tillfällig fyllning tills dess. Porslinfyllningar kan även göras med ett traditionellt avtryck eller i samarbete med tandtekniker. Porslinfyllningar är dyrbarare än kompositfyllningar, men är ofta billigare på lång sikt, eftersom de har bättre prognos och därmed mindre behov av reparationer.

 

Protetisk krona

Om en stor del av tanden ska repareras, kan en protetisk krona vara alternativet med den bästa långtidsprognosen. En protetisk krona kan göras av flera olika material. T.ex. porslin, en blandning av porslin och metall, metall eller en blandning av komposit (plast) och metall. Framställning: Tanden bedövas (vid behov), slipas och scannas. Därefter tillverkar en tandtekniker kronan eller så svarvas den ur ett porslinblock på vår mottagning. Kronan limmas oftast fast på nästa besök. Mellan besöken skyddas den slipade tanden av en tillfällig krona. Vi kan även göra kronor med ett traditionellt avtryck, istället för scanner.

Tandbro (tandbrygga)

En tandbro är en konstruktion som ersätter en eller flera förlorade tänder. Alla tänder som är med i tandbron, är sammankopplade i ett stycke. En tandbro kan ha 3-12 enheter (tänder som ska ersättas och stödtänder). En tandbro kan göras av porslin eller av en blandning av porslin och metall. En tandbro görs alltid i samarbete med en tandtekniker och görs på flera besök med olika mellanskeden. Framställning: Tandläkaren slipar tänderna som ska fungera som stödtänder i bron, därefter tas avtryck med traditionell teknik eller med scanner. På nästa besök provas tandbron, och kan ibland cementeras på plats om inga ändringar behöver göras. Om det är frågan om en tandbro med många enheter, behövs oftast flera mellanskeden göras och ibland även provanvändning innan den slutgiltiga cementeringen görs. På det första besöket tillverkas en tillfällig bro, som används mellan besöken tills den egentliga bron cementeras. Precis som de övriga tänderna, kräver en tandbro noggrann daglig rengöring. Fogarna mellan bron och tandens egna material behöver putsas enligt tandläkarens instruktioner för att det inte ska uppstå karies (hål) i dem. Tandkrämen bör innehålla 1450 ppm fluorid.

 

Etsbro (lättbro)

En etsbro är en konstruktion som ersätter en eller två förlorade tänder. Tänderna som är med i etsbron är sammankopplade i ett stycke. Etsbron skiljer sig från en vanlig tandbro på det sättet, att tänderna som etsbron fäster vid (stödtänderna) är endast litet slipade eller inte alls slipade. Etsbron ses främst som en tillfällig estetisk konstruktion, och kan lossna om en biter i något skarpt med den. En etsbro kan göras antingen på ett besök hos tandläkaren eller i samarbete med tandtekniker på två besök. En etsbro kan göras av flera olika material.

Tandimplantat

Tandimplantat kan utnyttjas på flera olika sätt för att ersätta en eller flera tänder som saknas, t.ex. som implantatkrona eller implantatbro. Tandimplantat kan även användas ifall en avtagbar protes (hel- eller delprotes) hålls dåligt. Då sätts flera implantat, till vilka protesen fäster med hjälp av knäppare. På det första besöket planeras implantatet. Vid behov tas en 3-dimensionell röntgenbild (CBCT) för att få noggrann information om käkbenets form i området där implantatet planeras. Om det inte finns tillräckligt med käkben för implantatet, kan ett bentransplantat övervägas. Implantatet kan oftast sättas 3-6 månader efter att den egna tanden har blivit utdragen. Ibland kan implantatet sättas på samma besök som tanden dras ut. Om området har varit infekterat, behöver det läka ut innan implantatet kan sättas. Tandimplantatet kan sättas av en tandläkare som är specialiserad inom kirurgi, eller av en allmäntandläkare som är vidareutbildad inom kirurgi Implantatet sätts under lokalbedövning (samma bedövning som används vid tandutdragningen). Efter att implantatet har satts, låter man implantatet fästa sig i käkbenet i ca 3-6 månaders tid. När det har konstaterats att implantatet har fäst sig väl i käkbenet, kan en implantatkrona eller implantatbro göras ovanpå implantatet. Cigarettrökning och snusande stör implantatets fästande i käkbenet, och det är av stor vikt att sluta röka och snusa i god tid innan implantatet sätts. Ett tandimplantat kan göras först efter att käkbenen har slutat växa. Käkbenet växer till ca 25 års ålder. Om ett implantat sätts innan tillväxten slutat, kommer implantatet med tiden att befinna sig på en annan höjd än intilliggande tänder. Det är väldigt krävande att korrigera detta. Om en framtand förloras i ung ålder, kan t.ex. en etsbro fungera som en tillfällig lösning tills käkbenet slutat växa.

Delprotes (partialprotes)

En delprotes är en avtagbar protes, som ersätter en del av tänderna i övre eller nedre käken. En delprotes kan ha en metallstomme som ger stadga, eller vara gjord helt i akryl. Tandläkaren bedömer av vilket material protesen borde göras. Om någon tand förloras i framtiden, kan motsvarande tand oftast sättas till i protesen. Det krävs flera besök för att göra en delprotes.

Helprotes

En helprotes är en protes gjord i akryl som ersätter alla tänder i övre eller nedre käken. Tillverkningen av en helprotes görs i flera steg i samarbete med en tandtekniker, och kräver flera tandläkarbesök.

010 271 2700

info@aurorahammas.fi

© Aurora Hammaslääkärit Oy

Created by | Myyvä

Sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeet.